A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Economics can help guide policy in a sensible direction; but the misuse of economics has also left individuals, companies, and countries in ruin. Nhưng trong cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, Kho báu của nước Anh từ ngoại thương (England's Treasure by Foreign Trade), ông nói rằng cách tốt nhất để nước Anh có được vàng không phải là cách hạn chế kim loại quý này chảy ra ngoài, càng không phải bằng cách lấy cắp vàng từ tàu nước ngoài, mà là bằng cách bán cho người nước ngoài càng nhiều hàng hóa càng tốt. this was a really good place to start for someone with absolutely not even the most basic understanding of economics (me). This book is merely a good, friendly primer to give me a rough idea of things and to point out the extent of my ignorance when it comes to economic theories.

Me he contagiado, a través de este libro de la idea de que la economía es realmente una forma de pensar más que un conjunto de leyes y modelos; de que se podría usar la economía para pensar muchos otros fenómenos naturales, incluyendo fenómenos sociales, aunque no se relacionen directamente con el valor o el capital.idari ve sosyal bilimler fakültelerinde herhangi bir bölümde okuyacaklara ya da bilmemkaç yıl önce başlarken kendime, ilk ECON 101 benzeri dersleriyle birlikte okumalarını tavsiye ederdim. Quesnay đã hoàn toàn đi trước thời đại trong việc tìm kiếm quy luật để mô tả hành vi của nền kinh tế và mô tả chúng trong các mô hình; ngày nay đó là phương pháp nghiên cứu của kinh tế học. işe yarar mallara sahip olmayı önemsemesi nedeniyle üretilen her şey satılacaktır diyen “Say Yasası” doğru değildir. This book is punchy and fun, and yet thorough in explaining what economists have contributed to our understanding of the world. Fransız devrimi liderlerinden Marquis de Condorcet de daha iyi bir topluma inanır ve “insanlık mükemmellik yolunda yürümektedir, uygarlık kalkınmanın 9 aşamasını geçmiş, eşitliğin sağlanacağı onuncu ve son aşamaya gelmiştir” der.

Most of all, I’m interested in the stories we tell ourselves about our economic world, and why they matter. I love this series and I will go on to read the Little History of Literature and Philosophy next (2 different books from this same series). Toca todos los temas en capítulos cortos que te dejan reflexionando sobre la idea o el autor presentado y te hace querer seguir leyendo más. Son yüz - yüz elli yılda ne kadar kriz, ne kadar buhran varsa ısrarla üzerlerine giden bir ülke ortaya çıkıyor okudukça.Esto es significativo porque todas las autores y autores que he leído en esta área (Mazzucato, Stiglitz, Piketty) tienen una inclinación ideológica bastante reconocible.

Se lleva mi estrellita de recomendación para cualquier persona, ya que considero que puede resultar muy interesante, ligero y entretenido para cualquier persona mayor de 15 años con una ligera curiosidad hacia el tema. Chính phủ đã thực hiện các bước, được hỗ trợ bởi những người theo chủ nghĩa trọng thương, để khuyến khích xuất khẩu và ngăn cản nhập khẩu. Như vậy, lập luận rằng bình đẳng và hiệu quả là những lý tưởng đối chọi không thật sự chắc chắn như người ta đã luôn tin tưởng.

Yüksek para arzı = düşük faiz = yüksek yatırım = yüksek ulusal gelir ve istihdam” özellikle daralma döneminde doğrudur, ancak yeterli değildir. Muốn tổng hợp lại chút kiến thức từ sách vào review, cái này mất công hơn là ngồi gõ cảm nhận đơn thuần. This clear, accessible, and even humorous book is ideal for young readers new to economics and for all readers who seek a better understanding of the full sweep of economic history and ideas. We collaborate with local artists and our curatorial team to deliver a carefully curated offering unique to us.

Bằng cách này, những người đổi tiền đã biến mình thành những chủ ngân hàng đầu tiên - nhưng cũng thành những người cho vay tội lỗi. Similar to the other titles in the 'Little History' series, each chapter is about 6 pages long, meaning that the author has to get in and out of a given topic fairly quickly. L'economia, intesa come studio e gestione delle risorse, come ottimizzazione e miglioramento di quanto disponibile, è una scienza antica, che affonda letteralmente le radici nella terra: quella che migliaia di anni fa i nostri antenati scoprirono di poter rendere più produttiva, se si fossero resi stanziali e avessero messo a frutto le tecniche da cui è poi nata l'agricoltura. Because of the unusual format, reading it in longer stretches made some of the ideas run together and it can be a bit choppy to finish one idea and then start up again so quickly with a new chapter and new set of ideas.Nhưng bằng cách hạn chế nguồn gốc giá trị chỉ trong nông nghiệp, những người theo chủ nghĩa trọng nông đã bị mắc kẹt trong quá khứ.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop